img { max-width: 100%; height: auto; box-sizing: border-box }

 

Kalkulačka rozumného zadlužení

Rozumné zadlužení

Tento vzorec byl vyvinut jako nástroj, jak se vyvarovat přílišného zadlužení. Pomůže vám spočítat, jaká je momentálně vaše finanční situace. I když se vám může zdát, že je uspokojivá, a nic vás netíží, opak může být pravdou.

Díky koeficientu snadno zjistíte, jak si stojíte a jestli vám nehrozí nebezpečí finančních problémů. Z koeficientu se také dozvíte, jak si upravit individuální finanční plán, abyste měli dostatečnou rezervu na neočekávané výdaje. Poradíme vám také, kam se obrátit v případě, že se domácnost dostane do nečekaných potíží.

Řada domácností často ani nemá dostatečnou rezervu pro případ, že by došlo k nečekaným událostem a výpadkům příjmů. Tyto případy pak pro některé domácnosti mohou skončit v krajním případě až exekucí. Výpočtem našeho koeficientu zjistíte, v jaké skupině se nacházíte. A navíc se dozvíte, co dělat, abyste se nedostali do finančních problémů nyní ani v budoucnu.

Vzorec: Příjmy + Aktiva : Průměrný počet let do splatnosti dluhu / veškeré výdaje + Splátky dluhu včetně leasingu

Koeficient rozumného zadlužení

  1. Příjmy = součet všech prostředků domácnosti, podpora v nezaměstnanosti, mateřská, rodičovská, důchod, sociální přídavky, příspěvky na bydlení, výživné, příjem z pronájmu nemovitosti, jakýkoliv vedlejší příjem.

  2. Aktiva = součet odhadní ceny veškerého majetku - nemovitostí, automobilů, cenných papírů (akcie, obligace), hotovost na účtech, púrostředků na účtech stavebního spoření nebo v podílových fondech.

  3. Průměrný počet let do splatnosti dluhu = v případě více půjček počítán vážený průměr.

  4. Veškeré výdaje = součet všech výdajů na roční provoz domácnosti, včetně mimořádných výdajů: nájem, fond oprav, poplatky za topení, elektřinu, plyn, televizi, internet, telefon, náklady na potraviny, dopravu, povinné ručení, platba za školku, zahrnuty musí být veškeré výdaje.

  5. Splátky dluhu včetně leasingu = součet všech splátek za celý rok, zahrnují splátky leasingu, hypotéky, spotřebitelských úvěrů, půjček ze stavebního spoření, nebankovní splátky úvěrů, zaměstnaneckých půjček, splátky příbuzným, splátky na kreditní karty, splátky kontokorentu.

Všechny příjmy, splátky a výdaje jsou za rok. Výsledek koeficientu je pouze orientačním ukazatelem, celkový stav hospodaření domácnosti ovlivňuje řada dalších vlivů, které koeficient nemůže zohlednit.

Výpočtem našeho koeficientu zjistíte, v jaké skupině se nacházíte. A navíc se dozvíte, co dělat, abyste se nedostali do finančních problémů nyní ani v budoucnu.

 

Koeficient rozumného zadlužení

 

Nevyvážená finanční situace – 10 % domácností

Koeficient rozumného zadlužení = 0 – 1,5 

 

Přijatelná finanční situace – 28 % domácností

Koeficient rozumného zadlužení = 1,51 – 3

 

Koeficient rozumného zadlužení = 3,01 – 6

 

Zdravá finanční situace – 30 % domácností

Koeficient rozumného zadlužení = 6,01 – 20

 

Nadstandardní finanční situace – 10 % domácností

Koeficient rozumného zadlužení = 20 a více

 

Příklad výsledku po kalkulaci

Pokud je Váš výsledek = I. Koeficient spadá do rozmezí 0-1,5 a charakterizuje stav: NEVYVÁŽENÁ FINANČNÍ SITUACE

Zhodnocení situace: Vaše rodina stojí nad propastí. Nemáte žádný majetek a k tomu měsíčně vyděláváte málo. Pokud okamžitě nezačnete svou situaci řešit, můžete přijít o všechno, co máte, včetně střechy nad hlavou.

Doporučení: Pokud nechcete skončit pod mostem, začněte šetřit, kde se dá. Na nějakou dobu si prostě musíte utáhnout opasky. Přehodnoťte své výdaje a rozdělte je na nezbytně nutné a na ty, bez nichž se můžete nějakou dobu obejít. Odhlaste kabelovou televizi, omezte náklady za telefony, přestaňte kupovat cigarety a alkohol, neutrácejte za spotřební zboží, které nutně nepotřebujete.

Zvyšte své příjmy – najděte si odpolední, večerní nebo víkendovou práci. Dluhy neřešte dalším zadlužením. Spojte se s bankou, požádejte o odklad splátek, snížení výše měsíční splátky apod. Rozdělte si dluhy podle důležitosti – přednost mají ty s vysokými pokutami za nesplácení a dluhy související s bydlením – nájem a energie.

U zbylých dlužných částek jednejte o možnosti jejich snížení či odložení. Ochotně vám pomohou také v nejbližší občanské poradně (www.obcanskeporadny.cz) nebo poradně při finanční tísni (www.financnitisen.cz), jejíž návštěvu vám doporučujeme.

Poznámka: Výsledek koeficientu je pouze orientačním ukazatelem, celkový stav hospodaření domácnosti ovlivňuje celá řada dalších vlivů, které koeficient nemůže zohlednit. Pokud chcete zjistit skutečný stav svého finančního zdraví, doporučujeme, abyste si důkladně prověřili zejména současné a očekávané příjmy a výdaje vaší domácnosti.

V případě, že začnete pociťovat problémy se splácením, obraťte se například na Asociaci občanských poraden (www.obcanskeporadny.cz) nebo Poradnu při finanční tísni (www.financnitisen.cz).